KÜRESEL FARKINDALIĞI ARTIRMA GİRİŞİMİ: İSRAİL BOYKOT YASASI

Küresel Farkındalığı Artırma Girişimi: İsrail Boykot Yasası Yazımıza konu olan Batı Şeria bölgesi, Filistin Devleti’nin bir parçasıdır. İsrail, bu bölgeyi 1967 yılında Altı Gün Savaşı ile birlikte işgal etmeye başlamıştır. BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı bölgenin İsrail işgali altında olduğunu kabul etmektedir. 2018 yılına dair istatistikler göz önüne alındığında, İsrail’in…

COVID-19’UN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OLASI YATIRIM DAVALARI UFUKTA MI?

1. Giriş Son günlerde yeni Coronavirüs’ün (COVID-19) ortaya çıkışı ve yayılmasıyla ilgili olarak farklı nitelikte birçok şey yazılmıştır. Bu kısa makalede, salgın kronolojisinin toplum tarafından yeterince bilindiğine yönelik olan ön kabulle, salgına ilişkin temel bilgilere değinilmeyeceğini belirtmek istemekteyiz. [1] Bu sebeple makale, COVID-19 salgınının yatırım hukuku veçhesinden; yatırımları menfi manada etkileyen, iki veya çok taraflı…

ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA COVİD-19’UN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ

I- COVID-19 ve Küresel Ekonomi Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19’u evrensel salgın (pandemi) olarak ilan etti. Yeni Koronavirüs olarak tanımlanan COVİD-19, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Bununla birlikte salgın insanların geçim kaynaklarını da tehlikeye atmaktadır. Küresel bir sağlık krizi yaratan Koronavirüs, aynı zamanda uluslararası ekonomi için bir…

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW The Citizenship (Amendment) Act, was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Law of 1955 and was presented in 2016 by the BJP (Bharatiya Janata Party) Government. The Amendment created a track to Indian citizenship for refugees belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi,…

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde kabul edildi. Yasa 1955 tarihli Vatandaşlık Yasasını değiştirdi ve 2016 yılında BJP (Bharatiya Janata Partisi) Hükümeti tarafından sunuldu. Değişiklik, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan Hindu, Sih, Budist, Jain, Parsi ve Hıristiyan topluluklara mensup mültecilerden 2014’ten önce Hindistan’a giren ve dinleri dolayısıyla uğradıkları…

ULUSLARARASI HUKUKTA YAPTIRIMLAR: ABD ÖRNEĞİ

Yaptırımların Kaynağı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı itibariyle oluşan milli devletler arasındaki ilişkiler dostaneden çok uzak bir görüntü çizmiştir. Özellikle de iki dünya savaşının geride bırakılmasıyla beraber devletler arasındaki ilişkiler büyük değişime uğramıştır. Önceden savaş hâli devamlı bir hâl olup barış istisna iken, BM Şartı’nın akabinde uluslararası hukukta barış hâkim olmuş, kuvvet kullanılması…