ULUSLARARASI HUKUKTA YAPTIRIMLAR: ABD ÖRNEĞİ

Yaptırımların Kaynağı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı itibariyle oluşan milli devletler arasındaki ilişkiler dostaneden çok uzak bir görüntü çizmiştir. Özellikle de iki dünya savaşının geride bırakılmasıyla beraber devletler arasındaki ilişkiler büyük değişime uğramıştır. Önceden savaş hâli devamlı bir hâl olup barış istisna iken, BM Şartı’nın akabinde uluslararası hukukta barış hâkim olmuş, kuvvet kullanılması…