THE EVALUATION OF 2021 DECISION ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S TERRITORIAL JURISDICTION IN PALESTINE

THE EVALUATION OF 2021 DECISION ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S TERRITORIAL JURISDICTION IN PALESTINE A.Introduction Since the establishment of the Israeli occupation state, it is known that it systematically violates human rights and breaches international law in the Palestinian territories, by occupying those territories. Palestine has repeatedly made statements to the international community with evidence,…

FİLİSTİN TOPRAKLARINDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN YARGI YETKİSİNE İLİŞKİN 2021 TARİHLİ KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİLİSTİN TOPRAKLARINDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN YARGI YETKİSİNE İLİŞKİN 2021 TARİHLİ KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş İsrail’in, bir işgal devleti olarak kuruluşundan bu yana, Filistin topraklarında sistematik olarak insan haklarını ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı eylemlerde bulunduğu bilinmektedir. Filistin defalarca, İsrail’in insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğine yönelik, yeri geldiğinde delilleriyle uluslararası kamuoyuna açıklamalarda bulunmuş ancak…

LA FRANCE ET LE HAUT- KARABAKH: LE SENAT RECLAME LA RECONNAISSANCE DU HAUT-KARABAKH EN DEPIT DU DROIT INTERNATIONAL

LA FRANCE ET LE HAUT- KARABAKH: LE SENAT RECLAME LA RECONNAISSANCE DU HAUT-KARABAKH EN DEPIT DU DROIT INTERNATIONAL Le Sénat françaıs reconnaît le Haut-Karabakh, une premıère mondıale Alors que l’Arménie même ne reconnaît pas le Haut-Karabakh, le Sénat français a voté pour la reconnaissance du Haut Karabakh avec 305 voix contre 1. Les sénateurs français…

FRANCE AND NAGORNO-KARABAKH: THE SENATE REQUESTS THE RECOGNITION OF THE NAGORNO KARABAKH IN DISREGARD OF INTERNATIONAL LAW

FRANCE AND NAGORNO-KARABAKH: THE SENATE REQUESTS THE RECOGNITION OF THE NAGORNO KARABAKH IN DISREGARD OF INTERNATIONAL LAW The French Senate Recognızes the Nagorno-Karabakh: a World Fırst While Armenia still does not recognize the Nagorno Karabakh, the French Senate has just voted in favour of the recognition of the Nagorno Karabakh. Only one senator out of…

FRANSA’NIN DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE SENATONUN ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL NİTELİĞİNDEKİ KARARI

FRANSA’NIN DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE SENATONUN ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL NİTELİĞİNDEKİ KARARI Fransız Senatosu Dağlık Karabağ Cumhuriyetini tanıdı: Dünyada bir ilk Ermenistan’ın dahi Dağlık Karabağ’ı devlet olarak tanımadığı bir hukuki denklemde, Fransız Senatosu oy çokluğu ile Dağlık Karabağ’ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıyan teklifi oyladı. 305 senatörün “evet” dediği teklife yalnız bir senatör “hayır” yönünde oy…

LEGAL EXAMINATION EVALUATION OF THE ECHR DECISION ON THE REQUEST FOR INTERIM MEASURES LODGED BY ARMENIA AGAINST TURKEY

LEGAL EXAMINATION EVALUATION OF THE ECHR DECISION ON THE REQUEST FOR INTERIM MEASURES LODGED BY ARMENIA AGAINST TURKEY Nagorno-Karabakh is an autonomous region under Azerbaijani administration, whereith thethe majority is composed of the by the Armenian people population. Armenians who do not approve Azerbaijani sovereignty in over the region, is outmanoeuvringhold the field in longstanding…

AİHM’NİN ERMENİSAN’IN TALEBİ ÜZERİNE TÜRKİYE’YE KARŞI ALDIĞI GEÇİCİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

AİHM’NİN ERMENİSTAN’IN TALEBİ ÜZERİNE TÜRKİYE’YE KARŞI ALDIĞI GEÇİCİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ Dağlık Karabağ; Ermeni nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Azerbaycan yönetimi altında özerklik statüsüne sahip olan bir bölgedir. Azerbaycan hakimiyetini kabul etmeyen Ermeniler, Ermenistan’ın desteğiyle bölgede yıllardır süregelen çatışmalarda üstünlüğünü korumaktadır. Yakın zamanda Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a ait Tovuz Rayonu’na saldırması, bölgedeki çatışmayı alevlendirmiştir. Bunun akabinde Ermenistan, Azerbaycan’a…

KÜRESEL FARKINDALIĞI ARTIRMA GİRİŞİMİ: İSRAİL BOYKOT YASASI

Küresel Farkındalığı Artırma Girişimi: İsrail Boykot Yasası Yazımıza konu olan Batı Şeria bölgesi, Filistin Devleti’nin bir parçasıdır. İsrail, bu bölgeyi 1967 yılında Altı Gün Savaşı ile birlikte işgal etmeye başlamıştır. BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı bölgenin İsrail işgali altında olduğunu kabul etmektedir. 2018 yılına dair istatistikler göz önüne alındığında, İsrail’in…