EXAMINATION ON THE EXISTENCE OF TURKEY IN IDLIB PROVINCE IN RESPECT OF INTERNATIONAL LAW

EXAMINATION ON THE EXISTENCE OF TURKEY IN IDLIB PROVINCE IN RESPECT OF INTERNATIONAL LAW The attack of Russia and Iran-backed Damascus forces that hit the Turkish battalion in Idlib brought into question of legality of existence of Turkey and Russia in northern Syria, Turkey’s cross-border operations and their compliance with international law. In this article,…

TÜRKİYE’NİN İDLİB VİLAYETİNDEKİ VARLIĞININ ULUSLARARASI HUKUK BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE’NİN İDLİB VİLAYETİNDEKİ VARLIĞININ ULUSLARARASI HUKUK BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ   Rusya ve İran destekli Şam güçlerinin, İdlib’teki Türk taburunu vurduğu saldırı, Türkiye ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeyindeki mevcudiyeti, Türkiye’nin İdlib’te yürüttüğü sınır ötesi operasyonun statüsü ve bunun uluslararası hukuka uygunluğu tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu inceleme yazısında Suriye’nin kuzeyindeki siyasi durum ve Türkiye’nin İdlib’teki varlığının uluslararası hukuka uygunluğu…

A REVIEW ON STATE RESPONSIBILITY ENSUING AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS

A REVIEW ON STATE RESPONSIBILITY ENSUING AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS Artificial intelligence has become a part of our lives with the development of technology. In recent years, states have often benefited from artificial intelligence by developing autonomous weapon systems in the defense industry. It is inevitable that the law deals with artificial intelligence and its appearances…

OTONOM SİLAH SİSTEMLERİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası Hukuk Bakımından İncelenmesi Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekâ da hayatımızın bir parçası haline gelmiş, insanlabirlikte devletler için de bu durum yadsınamaz bir hal almıştır. Devletler son yıllarda,ekseriyetle savunma sanayisinde, otonom silah sistemleri geliştirmek suretiyle yapay zekâdan faydalanmaktadır. Hukukun, her alanı olduğu gibi yapay zekâ ve onun farklı alanlardaki tezahürlerini kapsamına alması…

ULUSLARARASI HAVACILIK HUKUKU BOYUTUYLA KATAR BLOKAJI

ULUSLARARASI HAVACILIK HUKUKU BOYUTUYLA KATAR BLOKAJ A) Katar Emirliği’ne Kayıtlı Uçaklara Hava Sahalarının Kapatılmasının Arka Planı Suudi Arabistan Krallığı günden güne iktisadi ve sosyal açıdan güçlenmek, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde önemli bir aktör olmayı sürdürmek ve dünyada etkinliğini arttırmak istemektedir. Bu sebeple, Batılı ülkelerle diplomatik ilişkilerini geliştirirken, diğer taraftan bölgesel güçlerle rekabet etmektedir. Bu rekabetin…