A REVIEW ON STATE RESPONSIBILITY ENSUING AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS

A REVIEW ON STATE RESPONSIBILITY ENSUING AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS Artificial intelligence has become a part of our lives with the development of technology. In recent years, states have often benefited from artificial intelligence by developing autonomous weapon systems in the defense industry. It is inevitable that the law deals with artificial intelligence and its appearances…

OTONOM SİLAH SİSTEMLERİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası Hukuk Bakımından İncelenmesi Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekâ da hayatımızın bir parçası haline gelmiş, insanlabirlikte devletler için de bu durum yadsınamaz bir hal almıştır. Devletler son yıllarda,ekseriyetle savunma sanayisinde, otonom silah sistemleri geliştirmek suretiyle yapay zekâdan faydalanmaktadır. Hukukun, her alanı olduğu gibi yapay zekâ ve onun farklı alanlardaki tezahürlerini kapsamına alması…