COVID-19’UN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OLASI YATIRIM DAVALARI UFUKTA MI?

1. Giriş Son günlerde yeni Coronavirüs’ün (COVID-19) ortaya çıkışı ve yayılmasıyla ilgili olarak farklı nitelikte birçok şey yazılmıştır. Bu kısa makalede, salgın kronolojisinin toplum tarafından yeterince bilindiğine yönelik olan ön kabulle, salgına ilişkin temel bilgilere değinilmeyeceğini belirtmek istemekteyiz. [1] Bu sebeple makale, COVID-19 salgınının yatırım hukuku veçhesinden; yatırımları menfi manada etkileyen, iki veya çok taraflı…

ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA COVİD-19’UN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ

I- COVID-19 ve Küresel Ekonomi Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19’u evrensel salgın (pandemi) olarak ilan etti. Yeni Koronavirüs olarak tanımlanan COVİD-19, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Bununla birlikte salgın insanların geçim kaynaklarını da tehlikeye atmaktadır. Küresel bir sağlık krizi yaratan Koronavirüs, aynı zamanda uluslararası ekonomi için bir…

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININKONUT KİRASI ÖDEME BORCU VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININKONUT KİRASI ÖDEME BORCU VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ İlk kez Aralık 2019’ Çin’in Vuhan kentinde görülen ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan koronavirüs, dört ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Koranavirüsün beklenmedik bir hızla yayılması sonucu alınan mecburi önlemler; taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkileri önemli ölçüde etkilemiştir. Koronavirüs sürecinde en…

COVİD – 19 YENİ KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEP HALİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA UYARLAMA DAVASI

Mücbir Sebep Kavramı Mücbir sebep kavramı; Türk Borçlar Kanunu’nda veya diğer kanunlarda tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde ise, genel olarak kaçınılması veya bertaraf edilmesi objektif bakımdan imkânsız olan ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılan dışsal olaylar mücbir sebep olarak ifade edilmektedir. Öğretide yer alan görüşler uygulama ışığında yorumlandığında, mücbir sebep halleri, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi…

Covid-19’a Karşı, İlgili Kişinin Verisinin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler: EDPB vs. KVKK

Covid-19’a Karşı, İlgili Kişinin Verisinin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler: EDPB vs. KVKK Çin’in Vuhan şehrinde ilk kez Aralık 2019’da baş gösteren Covid-19, Mart ayı itibariyle dünyada birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. İnsan sağlığı için çok yüksek risk oluşturan bu salgın hastalığın halihazırda bilinen kesin bir tedavisi bulunmamakta olup 12.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak…

KORONA VİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ: İŞVERENLER TARAFINDAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

KORONA VİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ: İŞVERENLER TARAFINDAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi, vakaların ve ölümlerin dünya genelinde hızla artış göstermesiyle birlikte, Devletler tarafından alınan önlemler de gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi eklenmekle birlikte birçok işveren de bu…