COVİD – 19 YENİ KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEP HALİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA UYARLAMA DAVASI

Mücbir Sebep Kavramı Mücbir sebep kavramı; Türk Borçlar Kanunu’nda veya diğer kanunlarda tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde ise, genel olarak kaçınılması veya bertaraf edilmesi objektif bakımdan imkânsız olan ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılan dışsal olaylar mücbir sebep olarak ifade edilmektedir. Öğretide yer alan görüşler uygulama ışığında yorumlandığında, mücbir sebep halleri, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi…