INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW The Citizenship (Amendment) Act, was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Law of 1955 and was presented in 2016 by the BJP (Bharatiya Janata Party) Government. The Amendment created a track to Indian citizenship for refugees belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi,…

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde kabul edildi. Yasa 1955 tarihli Vatandaşlık Yasasını değiştirdi ve 2016 yılında BJP (Bharatiya Janata Partisi) Hükümeti tarafından sunuldu. Değişiklik, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan Hindu, Sih, Budist, Jain, Parsi ve Hıristiyan topluluklara mensup mültecilerden 2014’ten önce Hindistan’a giren ve dinleri dolayısıyla uğradıkları…