LEGAL EXAMINATION EVALUATION OF THE ECHR DECISION ON THE REQUEST FOR INTERIM MEASURES LODGED BY ARMENIA AGAINST TURKEY

LEGAL EXAMINATION EVALUATION OF THE ECHR DECISION ON THE REQUEST FOR INTERIM MEASURES LODGED BY ARMENIA AGAINST TURKEY Nagorno-Karabakh is an autonomous region under Azerbaijani administration, whereith thethe majority is composed of the by the Armenian people population. Armenians who do not approve Azerbaijani sovereignty in over the region, is outmanoeuvringhold the field in longstanding…

AİHM’NİN ERMENİSAN’IN TALEBİ ÜZERİNE TÜRKİYE’YE KARŞI ALDIĞI GEÇİCİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

AİHM’NİN ERMENİSTAN’IN TALEBİ ÜZERİNE TÜRKİYE’YE KARŞI ALDIĞI GEÇİCİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ Dağlık Karabağ; Ermeni nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Azerbaycan yönetimi altında özerklik statüsüne sahip olan bir bölgedir. Azerbaycan hakimiyetini kabul etmeyen Ermeniler, Ermenistan’ın desteğiyle bölgede yıllardır süregelen çatışmalarda üstünlüğünü korumaktadır. Yakın zamanda Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a ait Tovuz Rayonu’na saldırması, bölgedeki çatışmayı alevlendirmiştir. Bunun akabinde Ermenistan, Azerbaycan’a…

KÜRESEL FARKINDALIĞI ARTIRMA GİRİŞİMİ: İSRAİL BOYKOT YASASI

Küresel Farkındalığı Artırma Girişimi: İsrail Boykot Yasası Yazımıza konu olan Batı Şeria bölgesi, Filistin Devleti’nin bir parçasıdır. İsrail, bu bölgeyi 1967 yılında Altı Gün Savaşı ile birlikte işgal etmeye başlamıştır. BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı bölgenin İsrail işgali altında olduğunu kabul etmektedir. 2018 yılına dair istatistikler göz önüne alındığında, İsrail’in…

KAT PLAZA VE DERNEĞİMİZ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

Kat Plaza ile derneğimiz arasında imzalanan protokol gereği Kat Plaza dernek üyelerimize ofis kiralarında yüzde beş indirim yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu minvalde dernek gruplarımızdan bizde derneğimize ve üyelerine maddi anlamda katkı sağlayan işbu firmaya teşekkür ediyor, ilgilenen üyelerimizin irtibat sağlaması işin ilgili bilgi ve görüntüleri paylaşıyoruz. Hukukçular Derneği

COVID-19’UN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OLASI YATIRIM DAVALARI UFUKTA MI?

1. Giriş Son günlerde yeni Coronavirüs’ün (COVID-19) ortaya çıkışı ve yayılmasıyla ilgili olarak farklı nitelikte birçok şey yazılmıştır. Bu kısa makalede, salgın kronolojisinin toplum tarafından yeterince bilindiğine yönelik olan ön kabulle, salgına ilişkin temel bilgilere değinilmeyeceğini belirtmek istemekteyiz. [1] Bu sebeple makale, COVID-19 salgınının yatırım hukuku veçhesinden; yatırımları menfi manada etkileyen, iki veya çok taraflı…

ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA COVİD-19’UN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ

I- COVID-19 ve Küresel Ekonomi Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19’u evrensel salgın (pandemi) olarak ilan etti. Yeni Koronavirüs olarak tanımlanan COVİD-19, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Bununla birlikte salgın insanların geçim kaynaklarını da tehlikeye atmaktadır. Küresel bir sağlık krizi yaratan Koronavirüs, aynı zamanda uluslararası ekonomi için bir…