İŞGALCİ İSRAİL REJİMİNİN, AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZI HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ESİR ETMESİNE YÖNELİK KINAMA BİLDİRİSİDİR

Her ne kadar Aktivist Meslektaşlarımız Av. Halid Zeberka, Av. Faris Sabbah ve Av. Iyad Misk’in İsrail Rejimi tarafından hukuksuz şekilde gözaltına alınmış olmasına yönelik basın açıklaması yapmak amacı ile burada bir araya gelmiş isek de son gelişme ile ABD yönetiminin Telaviv’deki elçiliğini Kudüs’e nakletmesine yönelik açıklaması ile başlamak istiyoruz. Bu anlamda Kudüs’ün uluslararası hukuk nezdindeki…

Avukatlık Mesleğine Yönelik Vahim Saldırı

Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet TÜYSÜZ geçtiğimiz günlerde Viranşehir’de avukatlık mesleğini icra ederken kolluk kuvvetlerince sözlü ve fiziki saldırıya uğramış ve akabinde kelepçelenerek gözaltına alınmıştır. Yargı erkinin üç sac ayağından biri olan avukatlık mesleğine yönelik bu çirkin saldırıya tahammül etmek ve kabullenmek hem hukuken hem de vicdanen mümkün değildir. Savunmayı temsil eden avukatlık mesleğini icra…

İstanbul Adliyesi Otopark Ücreti Konusu’ndaki dilekçemiz

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA Avukatlık mesleğinin etkili bir şekilde ifa edilebilmesi için, yargının kurucu unsurlarından olan, mesailerinin önemli bir kısmını adliyelerde geçiren avukatların, otopark kullanımı konusunda adeta bir gelir kaynağı olarak görülmesi anlayışından vazgeçilmesi adına faydalı olacağı düşünülerek aşağıda arz edilen düzenlemenin yapılmasını talep etmek gerekmiştir; İstanbul Adliyesi’nin otopark fiyatının (idarenin mesleğe bakışının göstergesi olmasından ötürü)…

T.C. Maliye Bakanlığı’na Avukatlık hizmetlerinde KDV sorununa ilişkin başvurumuz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI’NA AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ SORUNU VE ÖNERİLER • Hukuki Sorun 3065 sayılı KDV kanununun 1. maddesinde; “1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,” denilerek bir kamu hizmeti ve serbest meslek olan Avukatlık hizmetleri de Katma Değer Vergisi mükellefiyeti hali oluşturan hizmetlerden sayılmıştır. Mezkur kanun…

Sanıklara ‘Tek tip kıyafet’ giydirilmesi tartışmalarına dair basın açıklaması

15 Temmuz FETÖ kalkışması sonrasında bağımsız mahkemeler tarafından yapılan yargılamaların hiçbir şüphe ve şaibeye yer bırakmaksızın tamamlanarak bir an evvel suçlulara hak ettikleri cezanın verilmesi, milletimiz ve biz hukukçuların en büyük beklentisidir. Ülkemizi işgale açık hale getirme projesinin figüranlarına kinimiz ve öfkemiz ne kadar büyük olursa olsun, makul ve mantıklı yaklaşımdan ve hukuk sınırlarından hiçbir…

Hukukçular Derneği: Acımız oldukça taze

Basın açıklamasında konuşan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı, “Milletimizin aklında ve yüreğinde unutulmayacak izler bırakan 15 Temmuz darbe girişiminin 1. sene-i devriyesini yaşadığımız bu günlerde, ülkemizi bölme planının bir parçası olan 15 Temmuz hain girişimini gerçekleştirenlere karşı olan öfkemiz ve şehitlerimiz için duyduğumuz acımız oldukça tazedir” diye konuştu. “Küresel vahşet projesinin içimize sızan…

Avukat Hakları Ve Meslek Sorunları Komisyonu: Adliyede Karşılaşılan Sorunlar

Avukatlık mesleğinin etkili şekilde ifa edilebilmesi ve gerek avukatların gerekse adli personelin iş yükünün azalması bakımından faydalı olacağı düşünülerek aşağıda arz edilen düzenlemelerin yapılmasını talep etmek gerekmiştir; Baro odalarında avukatlara tahsis edilen bilgisayarlar yetmemekte olup avukatlar bilgisayarda yapacakları en küçük bir iş için bile sıra beklemektedir. Baro odalarına daha fazla bilgisayar konulmalı ve böylece avukatlar…

UYAP Uygulama Sorunları Hakkında Basın Açıklaması

T.C. ADALET BAKANLIĞI’NA Avukatlık mesleğinin icrasında UYAP sisteminin etkin kullanımı büyük oranda emek ve mesai kazancı sağlamaktadır. Ancak UYAP sistemi kullanılırken birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilerek sistemin işlevselliğinin geliştirilmesi hem avukatların hem de adli personelin iş yükünün azalması ve iş akışının hızlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle aşağıda arz edilen sistem geliştirmelerinin…

MÜLTECİ HAKLARI ALANINDA ÇALIŞAN AVUKATLARIN UYGULAMADA YAŞADIKLARI HUKUKİ SORUNLARA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemiz coğrafi ve tarihsel açıdan sahip olduğu önem dolayısıyla her zaman mülteci hareketlerinin merkezinde yer almıştır. Günümüzde, büyük çoğunluğu Suriye uyruklu olmak üzere başkaca ülkelerden gelen sığınmacıların sayısı 3,5 milyonu aşmış bulunmaktadır. Şüphesiz ki, mazlum coğrafyalardan hayati endişelerle ülkemize sığınan mültecilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz kucak açarak kardeşlik hukukunun en güzel örneklerinden birini sergilemektedir.…