Ramazan Boyunca Azık Mesabesinde Kitaplar ve Filmler

Hukukçular Derneği Eğitim Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından hazırlanan “Ramazan Boyunca Azık Mesabesinde Kitaplar ve Filmler” çalışmamızı gözbebeğimiz çocuklarımızı da unutmaksızın takdirlerinize sunarken; Ramazanımızın ıslahın, arınmanın, cahiliye kirlerinden uzaklaşmanın vesilesi olmasını bir kez daha Rabbimizden niyaz ediyoruz.

“Farklı Cinsel Kimliklere Saygı” Kılıfıyla Özendirilen Cinsel Sapkınlığın Karşısındayız!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşcinsel sapkınlığa karşı yapmış olduğu açıklama neticesinde bir kısım baroların ve sivil toplum örgütlerinin kasıtlı saldırılarına ilişkin basın açıklamamızı dikkatlerinize sunarız. “Farklı Cinsel Kimliklere Saygı” Kılıfıyla Özendirilen Cinsel Sapkınlığın Karşısındayız! Hacı Bayram Camii’nde temsili olarak Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinde tüm insanlığa,…

14.04.2020 TARİHİNDE BURSA BAROSU’NA KAYITLI MESLEKTAŞIMIZ BERRİN BAYAM’IN MARUZ KALDIĞI SİLAHLI SALDIRI HAKKINDA KINAMA

14.04.2020 TARİHİNDE BURSA BAROSU’NA KAYITLI MESLEKTAŞIMIZ BERRİN BAYAM’IN MARUZ KALDIĞI SİLAHLI SALDIRI HAKKINDA KINAMA Bursa Barosu’na kayıtlı Av. Berrin BAYAM, 14.04.2020 tarihinde evinde uğramış olduğu silahlı saldırı neticesinde ağır yaralanmıştır. Meslektaşımızın 12 yıldır evinde çalışan yardımcısının kocası, 5 ay önce açılan boşanma davası sebebi ile karısını öldürmek niyeti ile geldiği evin kapısında önce karısının kafasına,…

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININKONUT KİRASI ÖDEME BORCU VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININKONUT KİRASI ÖDEME BORCU VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ İlk kez Aralık 2019’ Çin’in Vuhan kentinde görülen ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan koronavirüs, dört ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Koranavirüsün beklenmedik bir hızla yayılması sonucu alınan mecburi önlemler; taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkileri önemli ölçüde etkilemiştir. Koronavirüs sürecinde en…

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW The Citizenship (Amendment) Act, was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Law of 1955 and was presented in 2016 by the BJP (Bharatiya Janata Party) Government. The Amendment created a track to Indian citizenship for refugees belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi,…

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde kabul edildi. Yasa 1955 tarihli Vatandaşlık Yasasını değiştirdi ve 2016 yılında BJP (Bharatiya Janata Partisi) Hükümeti tarafından sunuldu. Değişiklik, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan Hindu, Sih, Budist, Jain, Parsi ve Hıristiyan topluluklara mensup mültecilerden 2014’ten önce Hindistan’a giren ve dinleri dolayısıyla uğradıkları…

COVİD – 19 YENİ KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEP HALİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA UYARLAMA DAVASI

Mücbir Sebep Kavramı Mücbir sebep kavramı; Türk Borçlar Kanunu’nda veya diğer kanunlarda tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde ise, genel olarak kaçınılması veya bertaraf edilmesi objektif bakımdan imkânsız olan ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılan dışsal olaylar mücbir sebep olarak ifade edilmektedir. Öğretide yer alan görüşler uygulama ışığında yorumlandığında, mücbir sebep halleri, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi…