COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININKONUT KİRASI ÖDEME BORCU VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININKONUT KİRASI ÖDEME BORCU VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ İlk kez Aralık 2019’ Çin’in Vuhan kentinde görülen ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan koronavirüs, dört ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Koranavirüsün beklenmedik bir hızla yayılması sonucu alınan mecburi önlemler; taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkileri önemli ölçüde etkilemiştir. Koronavirüs sürecinde en…

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW

INDIA’S NEW CITIZENSHIP LAW The Citizenship (Amendment) Act, was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Law of 1955 and was presented in 2016 by the BJP (Bharatiya Janata Party) Government. The Amendment created a track to Indian citizenship for refugees belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi,…

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI

HİNDİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLIK YASASI Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde kabul edildi. Yasa 1955 tarihli Vatandaşlık Yasasını değiştirdi ve 2016 yılında BJP (Bharatiya Janata Partisi) Hükümeti tarafından sunuldu. Değişiklik, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan Hindu, Sih, Budist, Jain, Parsi ve Hıristiyan topluluklara mensup mültecilerden 2014’ten önce Hindistan’a giren ve dinleri dolayısıyla uğradıkları…

COVİD – 19 YENİ KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEP HALİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA UYARLAMA DAVASI

Mücbir Sebep Kavramı Mücbir sebep kavramı; Türk Borçlar Kanunu’nda veya diğer kanunlarda tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde ise, genel olarak kaçınılması veya bertaraf edilmesi objektif bakımdan imkânsız olan ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılan dışsal olaylar mücbir sebep olarak ifade edilmektedir. Öğretide yer alan görüşler uygulama ışığında yorumlandığında, mücbir sebep halleri, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi…

Covid-19’a Karşı, İlgili Kişinin Verisinin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler: EDPB vs. KVKK

Covid-19’a Karşı, İlgili Kişinin Verisinin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler: EDPB vs. KVKK Çin’in Vuhan şehrinde ilk kez Aralık 2019’da baş gösteren Covid-19, Mart ayı itibariyle dünyada birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. İnsan sağlığı için çok yüksek risk oluşturan bu salgın hastalığın halihazırda bilinen kesin bir tedavisi bulunmamakta olup 12.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak…

KORONA VİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ: İŞVERENLER TARAFINDAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

KORONA VİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ: İŞVERENLER TARAFINDAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi, vakaların ve ölümlerin dünya genelinde hızla artış göstermesiyle birlikte, Devletler tarafından alınan önlemler de gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi eklenmekle birlikte birçok işveren de bu…