Av. Talih Uyar’a Teşekkürlerimizle…

Av. Talih UYAR’ın “İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin (Uygulamaya Yönelik) ‘Makale ve İnceleme Yazıları’ ile ‘Hukuki Mütalâalar’ ve ‘Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları’ “ isimli, (3) ciltlik ve 4681 sayfalık kitabından, tüm meslektaşlarımızın herhangi bir ücret ödemeden yararlanmalarını sağlamak için paylaştığı PDF şeklindeki kitaplar için kendisine teşekkürlerimizi sunarız. Birinci cilt:      https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_1.pdf İkinci cilt:       https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_2.pdf Üçüncü cilt:    https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_3.pdf