Kuruluş

Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ülkemizin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Hukukçular Derneği’nin üyelerinin tümü hukukçudur.

Geniş Üye Ağı

Üyelerimizin büyük çoğunluğu avukatlardan oluşmakta olup, ayrıca aralarında baro başkanları, akademisyenler, meclis başkanları, milletvekilleri ve bakanlık yapmış hukukçular da bulunmaktadır. Ayrıca 81 il, İstanbul’da 39 ilçe ve yurt dışında bir çok ülkede temsilciliğimiz ve üyelerimiz bulunmaktadır.

İnsan Hakları Temeli

Kuruluşundan bu güne ülkemizde çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokratik hukuk düzeninin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin mücadelesini vermiştir.

Kurumsal Logo

Kuruluşu

Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’nin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Derneğin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

Hukukçular Derneği’nin üyelerinin tümü hukukçu olup yaklaşık 2.000 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri içerisinde meclis başkanlığı ya da bakanlık yapmış ve halen bu görevlerini icra eden hukukçular, milletvekilleri, öğretim üyeleri ve avukatlar bulunmaktadır.

Temel Felsefesi ve İlkeleri

Hukukçular Derneği, evrensel insan haklarını temel alan sivil bir örgüttür. Kuruluşundan bu güne Türkiye’de çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokratik hukuk düzeninin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin mücadelesini vermiştir.

Derneğin kuruluşu temelde 1950‘lere dayanmakla birlikte maalesef vermiş olduğu demokratik mücadele nedeni ile kapatılmış ve 1970 yılında tekrar açılmıştır. Dernek bugün resmi kuruluşu çerçevesinde 51 yaşındadır.

Facebook

Twitter

İnsanın; iyiyi, güzeli hatırlatan, hakkı söyleyen büyükleri, dostları olmalıdır.

Bu güzel muhabbet ortamının oluşmasını sağlayan ⁦@av_melih⁩ kardeşime, ⁦@hukukcularder⁩ üyemiz ⁦@m_hamarat⁩ ⁦@CavitTatli⁩ ve Muhammet Aksan üstadlarıma teşekkür ederim

Bu kadar barolarımız, hukuk derneklerimiz, stk çalışmalarımız varken, hayat yükünü paylaşacak bir dost bulamayıp intiharı tercih eden genç meslektaşlarımızın olması bizleri daha çok sorumluluk almamız gerektiği hakikatiyle yüzleştiriyor. https://twitter.com/Gulden_Sonmez/status/1554767162732158978

Gülden Sönmez@Gulden_Sonmez

Meslektaşımız Eray Gül, hayatının ve mesleğinin başında aşağıdaki mesajını bırakarak hayata, dünyaya veda etmiş. Gençlerimizi hayattan vazgeçirten sorunları anlamamız ve daha çok dayanışmamız gerek.
Her intihar topluma yöneltilmiş büyük bir soru/sorgudur.
Hepimizin başı sağolsun 2